Психологічна служба закладу є складовою частиною державної системи охорони здоров’я молодих України. Метою діяльності психологічної служби є надання психологічної допомоги, підтримки усім учасникам освітнього процесу, а також створення психологічно сприятливого мікроклімату в колективі.


Практичний психолог закладу здійснює роботу за наступними напрямками:

 • психодіагностична робота;
 • профілактична робота;
 • консультаційна робота;
 • корекційно-розвивальна робота;
 • психологічна просвіта;
 • організаційно-методична робота.

Звернутися до психолога Центру творчості може кожний учасник освітнього процесу: педагог, технічний працівник, вихованець, батьки.

Психолог працює, дотримуюсь усіх принципів Етичного кодексу психолога, а саме:

 1. Відповідальність. Психолог несе особисту відповідальність за свою роботу. Він зобов’язаний всіляко запобігати і не допускати антигуманних наслідків у своїй професійній діяльності.
 2. Компетентність. Психолог постійно поповнює свої знання про нові наукові досягнення в галузі їхньої діяльності, береться за розв’язання тільки тих завдань, які належать до сфери його компетенції. У разі непосильності завдання психолог передає клієнта іншому досвідченому фахівцеві або допомагають людині, яка звернулася за підтримкою, налагодити контакт з професіоналами, що можуть надати адекватну допомогу.
 3. Захист інтересів клієнта. Психолог суворо додержується принципу добровільної участі клієнта в обстеженнях. Під час роботи з дітьми допускається відхилення від принципу добровільності, але лише за отримання письмового дозволу від батьків.
  Психолог не має матеріальних або особистих привілеїв, не використовує свої знання і становище, довірливе ставлення і залежність клієнта у власних корисливих інтересах.
 4. Конфіденційність. Психолог дотримується конфіденційності у всьому, що стосується взаємин з клієнтом, його особистого життя і життєвих обставин. Виняток становлять випадки, коли виявлені симптоми є небезпечними для клієнта та інших людей, і психолог зобов’язаний поінформувати тих, хто може надати кваліфіковану допомогу. Психолог інформує клієнтів про правила додержання конфіденційності. Смерть або зникнення обстежуваного не звільняє психолога від необхідності зберігати професійну таємницю.

До психолога можна звернутися з будь-яким запитом: душевні переживання, конфлікти, життєва криза, питання вибору, виховання дитини, навіть фізичні недомагання незрозумілого Вам походження. Будьте впевненими у конфіденційності даних та якісності послуг, наданих Вам: адже навіть, якщо Ваш запит не в компетенції даного спеціаліста, він обов’язково проконсультує та спрямує Вас до фахівця, який зможе надати належну допомогу.
Практичний психолог центру творчості надає психологічну допомогу згідно з графіком, представленим нижче, у кабінеті № 9 на першому поверсі.